Tietoisuuskirjoittaminen

Kirjoitan, jotta olen.

Tietoisuuskirjoittamin en on henkisen kasvun ja intuition harjoittamisen menetelmä. Tietoisuuskirjoittamisessa kuljemme meditaation avulla kohti hiljaista sisäistä tilaa, josta käsin asetumme kuuntelemaan intuitiotamme kirjoittaen.

Intuitiivinen tietoisuuskirjoittaminen on antautumisen taidetta – antautumista hiljaisuudelle ja syvyydelle. Se on luottamusta siihen, että jokin minussa tietää. Antautumalla pääsee vapaaksi mielen vallasta, saa yhteyden intuitioon ja noeettiseen tietoon ja voi kuulla sen, mitä elämä juuri nyt haluaa kertoa. Kirjoittaja tekee matkaa päästä sydämeen, älystä viisauteen, tekemisestä olemiseen. Hän on vastaanottaja, päästää irti halustaan hallita ja antautuu kuuntelemaan, luottamaan siihen, että kynä tietää, mitä se kirjoittaa. Irrottaessaan kontrollista kirjoittaja sallii mysteerin astua esiin.

Tietoisuuskirjoittaminen auttaa katsomaan korkeammalta ja näkemään yhteyksiä ja merkityksiä. Se auttaa myös katsomaan kohti omia varjoja ja pimentoja, ja ottamaan ne omaksi. Se herättelee luovuuttamme ja elävöittää meidät. Tietoisuuskirjoittaminen näyttää etenevän spiraalimaisena prosessina, joka luo syvän yhteyden itseen ja itsen yli. Se avaa portin olemisen tilaan. Olemisen tila on pyhä tila, jossa voi kokea tyyneyden, vapauden ja syvän levon. Olemisen tilassa olemme kaikki yhtä.

Tiedot alkavista ryhmistä löytyvät  Ajankohtaista – sivulta.