Uniohjaaja® – koulutus on uudistunut

Uniohjaaja®-koulutus on luomani ja toteuttamani rekisteröity koulutus, joka antaa pätevyyden ohjata uniryhmiä ja tehdä yksilöuniohjausta. Aloitin vuonna 2000 Suomessa ensimmäisen ammatillisen Uniryhmäohjaajakoulutuksen ja muutamaa vuotta myöhemmin Uniohjaus yksilötyössä -koulutuksen. Ensimmäinen uniryhmäohjaajakoulutus pohjautui yhdysvaltalaisen psykiatri, psykoanalyytikko Montaque Ullmanin menetelmään. Seuraavaan koulutukseen toin itselleni tärkeän meditaation osaksi unityöskentelyä. Oman kehitykseni myötä uniohjaus on laajentunut ja koulutukseen on tullut mukaan mm uutta luova muutosvaihe ja unien ohjaaminen.

Vuonna 2012 Uniohjaus yksilötyössä ja Uniryhmäohjaaja -koulutukset yhdistyivät rekisteröidyksi Uniohjaaja®-koulutukseksi. Vuosien saatossa luovat ja intuitiiviset menetelmät ovat saaneet työskentelyssäni suuremman merkityksen.  Niinpä seuraava luonnollinen askel oli vahvistaa luovuutta myös koulutuksessa ja luoda yhdessä kollegani Kirsi Virkkusen kanssa Luova Uniohjaaja® -koulutus, jonka perustana ovat luova unityöskentely, unitietoisuuskirjoittaminen ja arkkityyppityöskentely.

Meillä on Kirsin kanssa pitkä yhteinen polku ja noin kymmenen vuoden ajan olemme ohjanneet yhdessä erilaisia kursseja ja ryhmiä ja kehittäneet luovaa unityöskentelyä. Yhteistyöstä on syntynyt tietoisuus- ja unitietoisuuskirjoittamisen menetelmä ja kirja Kirjoita totuutesi! Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa.

Luova Uniohjaaja® -koulutus

Unet ovat syvemmän tiedon spontaani ilmaus, joka näyttää ihmisen sellaisena kuin hän on

Joka yö jokin sinussa luo ainutkertaisen luomuksen, unen. Unennäkövaiheen aikana tietoinen mieli päästää irti ohjaksista ja sinussa oleva taiteilija astuu areenalle. Tämä vaihe on aivotoiminnan kannalta samanlainen kuin luova flow-tila. Aivojen neuroniverkoston eri osien välille syntyneet yhteydet ovat laajemmat ja väljemmät kuin valvetilassa.

Unet, nuo ainutkertaiset ja absurdit jokaöiset spontaanisti syntyvät elokuvat kantavat kuvaa koko elämästämme. Ne näyttävät suuntaa sinne, minne sielu kutsuu, jotta voimme kasvaa kohti sitä, mitä todella olemme. Ne valaisevat mennyttä, auttavat ymmärtämään itseämme ristiriitaisina ja moniulotteisina ihmisinä ja antavat ohjeita tähän hetkeen. Ne viitoittavat tietä kohti autenttista itseä ja kollektiivista tietoa. Unet ovat portti laajempaan tietoisuuteen. Unien ymmärtäminen on itsen ja elämän ymmärtämistä.

Koulutuksen ensimmäinen moduuli mahdollistaa intensiivisen henkilökohtaisen kasvuprosessin. Opit sekä ymmärtämään uniasi että ohjaamaan niitä. Työskentelemme kokemuksellisesti yksinomaan omien unien kanssa käyttäen unitietoisuuskirjoittamista sekä luovia ja intuitiivisia menetelmiä: mm. symboleja, kuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Hyödynnämme monitaiteisuuden voimaa. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä, kiinnostus ja halu heittäytyä riittävät. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Toinen moduuli keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen ja tutustumme siinä myös arkkityyppityöskentelyyn. Arkkityypit ovat psyyken synnynnäisiä mahdollisuuksia, joihin tutustumalla voi löytää varjoon jääneitä voimiaan ja vahvistaa todellista olemustaan. Arkkityypit kuljettavat unennäkijän myös kollektiivisen tiedostumattoman, elämän syvien elementtien äärelle.

Toisen moduulin aikana opitaan uusia unityöskentelyn tapoja, harjoitellaan niitä sekä aiemmin opittuja menetelmiä omien asiakkaiden kanssa ja etsitään itselle ominta tapaa tehdä uniohjausta. Harjoitteluihin saa ryhmätyönohjausta. Jokainen antaa lisäksi koulutuksen loppuvaiheessa näytön valitsemastaan unityöskentelymenetelmästä sekä tekee oppimispäiväkirjaan pohjaavan kirjallisen lopputyön.

Molemmissa moduuleissa annetaan välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi.

Luova Uniohjaaja® –pätevyyden ja oikeuden nimikkeen käyttöön saa suoritettuaan molemmat moduulit hyväksytysti.

Ensimmäinen moduuli, työskentely omien unien kanssa, käynnistyy jälleen syyskuussa 2020.

Toinen, ammatillisen luovan uniohjaamisen, moduuli käynnistyy tammikuussa 2019.

Tarkemmat tiedot koulutusten ajankohdista yms löydät Ajankohtaista – sivulta.

 

 

logo-transparent

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, Uniohjaaja®, Luova Uniohjaaja®-koulutuksen luoja, TRO, Psykoterapeutti, Hypnoterapeutti.

Kirsi Virkkunen, Uniohjaaja®, Luova Uniohjaaja® -koulutuksen luoja, Kirjallisuusterapiaohjaaja, Työnohjaaja STOry, Draaman ja ilmaisun menetelmät oppimiseen ja ohjaukseen -koulutus, Ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutus.

Siirtymällä taiteenlajista toiseen vapautamme samalla kerroksittain esteitä oman itsemme tieltä ja se auttaa meitä löytämään oman ainutlaatuisuutemme ja erityisen kauneutemme. Prosessi kairaa meihin kuin spiraali, läpäisten kehon, mielen, tunteet ja henkisen maailmamme ja kuljettaa meidät itsemme keskukseen, oman luovan voimamme lähteille.

– Natalie Rogers