tyonohjausTyönohjaajana vahvinta osaamisaluettani on sisäisen ja ammatillisen kasvun edistäminen sekä asiakastyön ohjaaminen, jossa voin hyödyntää pitkäaikaista kokemustani psykoterapeuttina. Elämäni yksi johtotähti on halu ymmärtää ihmisen sisäisiä voimavaroja. Minulla on vahva usko ihmisen intuitiiviseen tietoon ja luovuuteen. Tämän sisäisen viisauden äärelle haluan ohjata myös työnohjattaviani.

Työnohjaus on kuuntelevaa kohtaamista, uusien näkökulmien etsimistä yhdessä, läsnäolon harjoittamista, ihmettelyä ja pysähtymistä asioiden monisärmäisyyden äärelle.

Ongelmia ei voi ratkaista samalla tasolla kuin ne ovat syntyneet.

Albert Einstein

Tarinalliset ja muut luovat menetelmät, kuten uni-ja intuitiivinen työskentely, avaavat oven tunteisiin, hiljaiseen tietoon, tiedostamattomiin voimavaroihin ja sisäiseen viisauteen. Ne tarjoavat näköalapaikan, josta voi katsoa itseään ja työtään kokonaisvaltaisemmin kuin mihin päivätietoisuudessa kykenee – näkemään toisin, ajattelemaan avarammin ja kuulemaan syvemmin.

Työnohjaus edistää ammatillista itsetuntemusta, mikä on edellytys sille, että voi löytää oman ominaislaatunsa. Vain käyttämällä omia lahjojaan antaa parastaan.


hypnoosi, hypnoterapia, psykoterapia, unet, uniohjaus, intuitio, kirjoittaminen, tietoisuuskirjoittaminen, unitietoisuuskirjoittaminen, laajempi tietoisuus, suora tieto, sisäinen tieto, sisäinen viisaus, sisäinen työskentely, luovuus