Luova Uniohjaaja® -koulutus

Luova Uniohjaaja® -koulutus on sielukas matka uniin ja elämän mysteeriin. 

Uni tuntee meidät, se puhuu aina totta. Uni, kuten kaikki suuret mystikot, puhuu symbolein ja metaforin. Viisaan kieltä ei välttämättä ymmärrä järkeillen, vaan sille intuitiivisesti avautuen ja antautuen, sen äärellä viipyillen. Unet ilmaisevat meille asioita, joita päiväminä ei vielä tiedä tai ymmärrä, tai jotka se ohittaa. Ohittamalla unen viestin ohittaa oleellisen puolen itsestään. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä kasvamaan omaksi, todeksi itseksemme.

Koulutuksessa heittäydymme prosessiin unen mysteeriä kunnioittaen. Kyse on antautumisesta unen syvyydelle ja laajuudelle ilman tietämisen ja ymmärtämisen pakkoa. Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Ne luovat sisällemme tilaa nähdä mielen määritelmien tuolle puolen. Opimme luottamaan sisäiseen tietoomme.

Koulutuksen ensimmäinen kolmannes keskittyy ohjatusti luovaan ja intuitiiviseen omien unien kanssa työskentelyyn. Työskentelemme kokemuksellisesti ja monitaiteisesti käyttäen unitietoisuuskirjoittamista, symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Opit koulutuksessa ohjaamaan sekä luovia uniryhmiä että tekemään yksilöuniohjauksia. Luovaa uniohjausta harjoitellaan sekä koulutusryhmässä että omalla ajalla omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöohjausta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta harjoitteluunsa. Kannustamme ja tuemme jokaista löytämään oman ominaislaatunsa uniohjaajana.

Tutustumme koulutuksessa myös arkkityyppityöskentelyyn ja tutkimme arkkityyppejä unissa. Ymmärrys arkkityypeistä syventää itsetuntemusta ja avaa laajemman näkökulman uniimme ja niiden kantamaan tietoon.

Annamme välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen pitää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta tehdään omaan uniohjaajaksi kasvamiseen liittyvä kirjallinen lopputyö.

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkkotapaamisten yhdistelmänä seuraavasti:

2024

la-su 14.-15.9. lähi           Matkaanlähtö – omat unet ja intuitio

la-su 28.-29.9. verkko   Tutustuminen arkkityyppeihin ja ohjattua luovaa ja intuitiivista omaunityöskentelyä

la-su 19.-20.10. lähi        Arkkityyppi- ja omaunityöskentelyä luovin ja intuitiivisin menetelmin

ti 5.11. verkkoilta           Omaunityöskentely – ”mitä kuuluu omille unille?”

la-su 16.-17.11. verkko  Yksilöuniohjausharjoittelut koulutusryhmässä käynnistyvät

la-su 30.11.-1.12. lähi       Yksilöuniohjausharj. koulutusryhmässä jatkuvat, ryhmäohjausharjoitteluihin

valmistautuminen

la-su 14.-15.12. lähi         Ryhmäohjausharjoittelut koulutusryhmässä käynnistyvät

2025

la-su 11.-12.1. lähi           Ryhmäohjausharjoittelut koulutusryhmässä jatkuvat

ti 21.1. verkkoilta           Käynnistyvien asiakasharjoittelujen tuki

ti 11.2. verkkoilta           Työnohjausta asiakasharjoitteluihin

ti 25.2. verkkoilta           Työnohjausta asiakasharjoitteluihin

pe-ilta-la 14.-15.3. verkko  Unikirjareflektiot ja selkounet (vieraileva luennoitsija)

ti 25.3. verkkoilta          Työnohjausta asiakasharjoitteluihin

ti 8.4. verkkoilta            Työnohjausta asiakasharjoitteluihin

la-su 26.-27.4. lähi         Koulutuksen päätös – ”kun jokin päättyy, jokin alkaa”

 

Koulutuksen hinta:

·       early-bird -hinta 2500€ (+ alv), kun ilmoittaudut ennen 29.4.2024

·       hinta 30.4.2024 alkaen on 2700€ (+ alv)

Koulutuksen voi halutessaan maksaa yhdessä, kahdessa tai kuukausierissä.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Viimeinen, sitova ilmoittautumispäivä on 16.8.2024. Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin ilman lääkärintodistusta, peritään puolet koulutusmaksusta. Jos koulutukseen jättää tulematta, eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, www.annelindholm-karki.fi, anne.lindholm-karki@kolumbus.fi, p. 040 707 8157

Kirsi Virkkunen, www.fenixinspiration.fi, kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi, p. 040 704 3655

 

UNIRYHMÄ verkossa Uniohjaajille®, Luoville Uniohjaajille® sekä koulutuksen ykkösmoduulin suorittaneille ma 23.9.2024 alkaen

Jatkamme kerran kuukaudessa kokoontuvan kokemuksellisen verkkouniryhmän järjestämistä. Ryhmä on kohdistettu Uniohjaajille®, Luoville Uniohjaajille® sekä Luova Uniohjaaja® –koulutuksen omaunimoduulin suorittaneille.

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa maanantai-iltaisin klo 17.30-19.30. Illat ovat 23.9., 7.10., 28.10., 18.11. ja 9.12.

Ryhmän hinta on 175€ + alv. Viimeinen, sitova ilmoittautumispäivä on pe 13.9.

Ilmoittautumiset: anne.lindholm-kärki@kolumbus.fi tai kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi.