KEVÄÄN ARKKITYYPPITYÖPAJAT VERKOSSA 15.3., 12.4., 10.5. ja 7.6.

Elämä kutsuu meitä matkalle kohti olemassaolon autenttisuutta. Arkkityyppiset voimat, kuten unetkin, ohjaavat elämänkulkua sielumme syvyyksistä. Ne puhuvat tarinallisella kielellä. Arkkityypit kuvaavat vaistonvaraisia, kollektiivisia voimia. Ne ovat kaikille yhteisiä, ja samalla suhteemme niihin on ainutkertaisen yksilöllinen. Ne ovat meille kaikille tuttuja myyteistä, saduista, uskonnosta ja taiteesta. Kaikkialla ja kaikkina aikoina ovat ihmiselämässä toistuneet samantyyppiset kollektiiviset mallit, vaistonvaraiset tiedostumattomassa asuvat voimat, jotka aktivoituessaan avaavat näkymiä elämän mahdollisuuksiin ja kutsuvat esiin toteutumatonta meissä. Kasvussa kohti aitoa itseä ne tarjoavat meille peilin, joka näyttää sellaista, mitä silmät eivät arkitodellisuudessa näe.

Näissä arkkityyppityöpajoissa johdatamme aiheeseen lyhyin teoria-alustuksin, joiden jälkeen siirrymme työskentelemään arkkityyppien kanssa luovin ja kokemuksellisin menetelmin. Arkkityyppityöskentely on syvällistä ja voimallista sisimpään sukeltamista, omien piiloon jääneiden puolien kohtaamista. Ohjaan työpajoja yhdessä Kirsi Virkkusen kanssa.

TUMMAN VARJON KUTSU 15.3. klo 17-20

Tummaksi varjoksi kutsutaan sellaisia torjuttuja, tukahdutettuja ja kiellettyjä puolia itsessä, joita ihmisen on vaikea tunnistaa ja hyväksyä. Tunnistamattomana tumma varjo alkaa usein ohjata valintoja pelkojen viitoittamalle tielle. Varjo patoaa elämänvirran ja laskee rautaesiripun autenttisen elämän eteen. Tummat varjot tuhoavat ihmissuhteita ja estävät toteuttamasta unelmia. Ne vääristävät kuvaa itsestä, muista ja maailmasta.

Tumman varjon kanssa työskentelemme tiistaina 15.3. klo 17-20 käyttäen Zoom-verkkotyökalua. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 7.3. joko Annelle: anne.lindholm-karki@kolumbus.fi tai Kirsille:kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi. Työpajan hinta on 40€ + alv 24% (= 49,60€).

KIRKKAAN VARJON KUTSU 12.4. klo 17-20

Kirkas varjo kuvaa tiedostumatonta ja kehittymätöntä lahjakkuutta, luovuutta ja voimavaroja, joita ihminen ei pysty tai suostu näkemään ja ottamaan omakseen. Olemme tottuneempia näkemään sen, mikä puuttuu tai on huonosti kuin ne suunnattomat voimavarat, joita ihmisestä löytyy.

Nämä voimavarat ovat voineet olla kiellettyjä perheessä tai kulttuurissa, ja siksi painua varjoon jo lapsuudessa. Emme kasva mittaamme, ellemme uskalla tuoda kirkasta varjoamme esiin ja ilmaista sitä.

Kirkkaan varjon kanssa työskentelemme tiistaina 12.4. klo 17-20 käyttäen Zoom-verkkotyökalua. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 4.4. joko Annelle: anne.lindholm-karki@kolumbus.fi tai Kirsille: kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi. Työpajan hinta on 40€ + alv 24% (= 49,60€).

ERAKON ARKKITYYPIN ASKELISSA HILJAISUUTEEN 10.5. klo 17-20

Erakko opettaa hiljaisuuden ja yksin olemisen voimaa ja rohkaisee kääntymään sisäänpäin. Se ohjaa sulkeutumaan ulkoiselta hälyltä ja maailman vaatimuksilta sekä kääntämään huomion kohti hiljaisuuden horisonttia. Hiljaisuus on portti tyyneyteen ja rauhaan.

Erakon askeleissa työskentelemme tiistaina 10.5. klo 17-20 käyttäen Zoom-verkkotyökalua. Tämä työpajailta on kuin pieni retriitti, työskentelemme hiljaisuudessa. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 2.5. joko Annelle: anne.lindholm-karki@kolumbus.fi tai Kirsille: kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi. Työpajan hinta on 40€ + alv 24% (= 49,60€).

JOKIN SINUSSA TIETÄÄ – KOHTAA SISÄISEN TIETÄJÄN ARKKITYYPPISI 7.6. klo 17-20

Meissä kaikissa asuu viisas tietäjä; Hän, joka tietää. Yhteys tähän arkkityyppiin on yhteyttä uniin, intuitioon ja noeettiseen tietoon sekä vaistoihin ja aisteihin. Saamme yhteyden sisäiseen tietäjäämme hetkissä, joissa lävistämme tietoisuudellamme mielen pintakuohut, sukellamme syvemmälle, emmekä enää ole itsekeskeisten tarinoidemme ja tunteidemme kaappaamia. Yhteys sisäiseen tietäjään on peruskallio maailman myrskyissä ja intuitiivinen kompassi suuntaa näyttämässä.

Hän, joka tietää on meihin koodattu mahdollisuus yhteydestä syvempään tietoisuuden tasoon.

Työskentelemme Sisäisen tietäjän arkkityypin kanssa tiistaina 7.6. klo 17-20 käyttäen Zoom-verkkotyökalua. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 30.5. joko Annelle: anne.lindholm-karki@kolumbus.fi tai Kirsille: kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi. Työpajan hinta on 40€ + alv 24% (= 49,60€).

 

AKTIIVINEN UNENNÄKÖ – uniohjaajien inspiraatiopäivät 14.-15.5. Suomenlinnassa

Peruutusten vuoksi inspiraatiopäiville on kaksi vapaata paikkaa.

Kun päivä- ja yötietoisuutesi ovat saumattomasti yhteen punoutuneet, olet se viisas, intuitiivinen, vaistonvarainen itsesi, joka sinun on tarkoituskin olla.

Aktiivinen unennäkö on tässä maailmassa elämistä niin, että olemme jatkuvassa kontaktissa myös maailmaan maailman takana. Siihen, josta unet, mielikuvat, näyt ja synkronismi kumpuavat ja kertovat. Kun antaudumme sisäisyydellemme, kiertyvät unet, intuitio ja päivän tapahtumat yhteen. Unet ohjaavat meitä ja me ohjaamme uniamme, taivutamme mieltämme syvyytemme suuntaan. Aktiivinen unennäkö avaa portin poeettiseen tietoisuuteemme.

Päivien aikana työskentelemme kokemuksellisesti luovia menetelmiä käyttäen.

Tähän inspiraatioviikonloppuun ovat tervetulleita kaikki Uniohjaajat®, Luovat Uniohjaajat® sekä Luova Uniohjaaja® -koulutuksen ensimmäisen moduulin käyneet.

Inspiraatioviikonloppu toteutetaan Suomenlinnan Tynnyrintekijän huoneella la-su 14.-15.5. Lauantain aikataulut ovat klo 10-17.30 ja sunnuntain klo 10-16.30.

Viikonloppuun otetaan max 6 osallistujaa. Hinta on 250€ + alv 24%.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 22.4. joko anne.lindholm-karki@kolumbus.fi tai kirsi.virkkunen@fenixinspiration.fi.

Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet maksusta. Jos viikonloppuun jättää tulematta, eikä sitä ole peruuttanut, tai jos sen keskeyttää ilman lääkärintodistusta sen jo käynnistyttyä, peritään maksu kokonaan.

 

KOHTAA UNESI – KOHTAAT ITSESI – uniryhmä verkossa 13.9.2022

Kohtaa unesi – kohtaat itsesi – verkkouniryhmä Hämeen kesäyliopistossa

Uni on sisäinen peili, joka näyttää ihmisen sellaisena kuin hän on. Se on syvintä ja laajinta materiaalia, jota ihmisestä ja hänen elämästään voi saada. Uni muistaa kadonneet voimavaramme, piileskelevät vahvuutemme, todellisen luontomme.

Uni tietää.

Tässä uniryhmässä työskennellään ohjatusti omien unien kanssa. Opit perusasiat unityöskentelystä sekä menetelmiä, joita voit soveltaa myöhemmin kotona. Työskentelemme unien kanssa luovasti mm. kirjoittaen ja mielikuvien avulla. Hiljaisuus on portti sisäiseen tietoon ja unien viisauteen, siksi aloitamme unityöskentelyn aina meditaatiolla.

Uniryhmä kokoontuu verkossa, Zoom-ohjelmaa hyödyntäen, viitenä tiistai-iltana klo 17-20. Illat ovat 13.9., 27.9., 11.10., 25.10. ja 8.11.2022. Toteutus on reaaliaikainen, iltoja ei nauhoiteta. Ohjaamme ryhmää yhdessä Kirsi Virkkusen kanssa ( http://www.fenixinspiration.fi/). Ryhmän hinta on 220€.

Ilmoittautumiset Hämeen kesäyliopistolle 30.8.2022 mennessä: https://hameenkesayliopisto.fi/koulutus/3569/kohtaa-unesi-kohtaat-itsesi/.

 

Luova Uniohjaaja® -koulutus, ammatillinen moduuli käynnistyy 1.10.2022

LUOVA UNIOHJAAJA®–KOULUTUS, TOINEN, AMMATILLINEN MODUULI

Toinen moduuli keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen ja syvennymme siinä myös arkkityyppityöskentelyyn. Arkkityypit ovat psyyken synnynnäisiä mahdollisuuksia, joihin tutustumalla voi löytää varjoon jääneitä voimiaan ja vahvistaa todellista olemustaan. Arkkityypit kuljettavat unennäkijän myös kollektiivisen tiedostumattoman, elämän syvien elementtien äärelle.

Toisen moduulin aikana vahvistetaan omaa luovaa ja intuitiivista unityöskentelyä ja harjoitellaan uniohjausta sekä koulutusryhmässä että koulutuksen ulkopuolella omien asiakkaiden kanssa (1 ryhmä ja 3 yksilöasiakasta). Jokainen saa ryhmätyönohjausta harjoitteluunsa. Keskeistä on löytää oma ominaislaatunsa uniohjaajana. Moduulissa annetaan välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Lisäksi jokainen tekee omaan uniohjaajaksi kasvamiseensa liittyvän kirjallisen lopputyön.

Luova Uniohjaaja®–pätevyyden ja oikeuden nimikkeen käyttöön saa suoritettuaan sekä ensimmäisen, omaunimoduulin että toisen, ammatillisen moduulin hyväksytysti.

Toisen moduulin koulutuspäivät:

1.-2.10., 5.-6.11., 3.-4.12., 14.-15.1.2023, 11.-12.2., 11.-12.3., 15.-16.4. ja 13.-14.5.

Koulutus toteutetaan Helsingissä.

Toisen moduulin hinta on 2160 € + alv 24%. Moduulin voi halutessaan maksaa 4 erässä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 12.8.2022. Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Jos kurssille jättää tulematta, eikä sitä ole peruuttanut, peritään maksu kokonaan.

Kouluttajat:

Anne Lindholm-Kärki, www.annelindholm-karki.fi, p. 040 707 8157

Kirsi Virkkunen, www.fenixinspiration.fi, p. 040 704 3655

Lisäksi liikkeeseen keskittyvän unipäivän meille tulee ohjaamaan Luova Uniohjaaja®, tanssi- ja liiketerapeutti Sari Marin, www.sarimarintanssi-liiketerapeutti.com.

Lue uniohjauksesta lisää sivuilta Luova Uniohjaus.

.