Hypnoosi on tie omaan syvyyteen ja luovuuteen

Hypnoosi on luova, keskittynyt sisäisen työskentelyn olotila. Se edesauttaa ja syventää yhteyttä intuitioon ja laajempaan tietoisuuteen. Hypnoosi on mahdollisuus kohdata itsensä ja antaa oman syvemmän olemuksen tulla yhä enemmän esille. Koska hypnoosin aikana tietoisen mielen vaikutus vähenee, mieli on herkempi ja puolustusmekanismit laimeammat kuin normaalin päivätietoisuuden aikana.

Hypnoosiohjauksessa tehdään matkaa egon ja järjen maailmasta kohti alitajuntaa ja autenttista itseä. Hypnoosi on intensiivinen ja dialoginen mielikuvittelun tapa, jossa annetaan ääni itsessä olevalle tietäjälle – sille, joka tietää aina kaiken meistä.

Hypnoosi on täysin luonnollinen sisäinen tila, jossa ihmisen tietoisuus itsestä ja maailmasta säilyy. Ohjaajana tuen ja autan hypnoosin syntymisessä, mutta en tee sitä. Hypnoosi syntyy ihmisessä itsessään, kun rentoutumisen, hiljentymisen ja keskittymisen intensiteetti kasvaa.

Käytän hypnoosia apuna ohjatessani asiakasta kuuntelemaan intuitiotaan ja suoraa tietoa. Hypnoosi on mahdollista yhdistää myös tietoisuuskirjoittaja- ja uniohjaukseen sekä psykoterapiaan, jossa hypnoosi auttaa pureutumaan alitajuisiin pelkoihin ja uskomuksiin ja löytämään yhteyden piilevään lahjakkuuteen ja luovuuteen.


hypnoosi, hypnoterapia, psykoterapia, unet, uniohjaus, intuitio, kirjoittaminen, tietoisuuskirjoittaminen, unitietoisuuskirjoittaminen, laajempi tietoisuus, suora tieto, sisäinen tieto, sisäinen viisaus, sisäinen työskentely, luovuus