On vain yksi matka. Matka sisimpään.

Rainer Maria Rilke


Hypnoosi on luova, keskittynyt sisäisen työskentelyn olotila. Se syventää yhteyttä intuitioon ja suoratietoon. Kun ihminen rentoutuu ja laskeutuu hypnoosiin, mielen hälinä hiljenee ja ulkoisten ärsykkeiden vaikutus vähenee, jolloin ihminen saa paremman yhteyden omaan sisimpäänsä ja sisäiseen viisauteensa kuin normaalissa valvetilassa.

Hypnoosi on täysin luonnollinen sisäinen tila, jossa ihmisen tietoisuus itsestä ja maailmasta säilyy eikä hän menetä kontrollia omaan käyttäytymiseensä. Hypnoosi syntyy ihmisessä itsessään, kun rentoutumisen, hiljentymisen ja keskittymisen intensiteetti kasvaa. Ohjaajana autan ihmistä saavuttamaan itselleen sopivan hypnoositilan.

 

Hypnoosi – yhteys alitajuiseen luovuuteen ja sisäiseen tietäjään

Hypnoosi on mahdollisuus kohdata itsensä ja antaa oman syvemmän olemuksen tulla yhä enemmän esille. Se on intensiivinen ja dialoginen mielikuvittelun tapa, jossa annetaan ääni itsessä olevalle tietäjälle – sille, joka tietää aina kaiken meistä.

Hypnoosiohjauksen tavoitteena on, että asiakas oppii luottamaan omaan sisäiseen tietoonsa ja kykyynsä ratkaista itse omat ongelmansa.

Hypnoosiohjaus sopii esimerkiksi sinulle, joka

–        olet elämässäsi muutoskohdassa ja haluat tehdä valintasi sisintäsi kuunnellen

–        haluat vahvistaa yhteyttä uniin ja intuitioon

–        haluat avata ja vahvistaa luovuuttasi

Hypnoosi on mahdollista yhdistää myös tietoisuuskirjoittaja- ja uniohjaukseen.

 

 hypnoosiohjaus, unet, uniohjaus, intuitio, kirjoittaminen, tietoisuuskirjoittaminen, unitietoisuuskirjoittaminen, laajempi tietoisuus, suora tieto, sisäinen tieto, sisäinen viisaus, sisäinen työskentely, luovuus