Hypnoosi on tie omaan syvyyteen ja luovuuteen


Hypnoosi on luova, keskittynyt sisäisen työskentelyn olotila. Se syventää yhteyttä intuitioon ja suoratietoon. Kun ihminen rentoutuu ja laskeutuu hypnoosiin, mielen hälinä hiljenee ja ulkoisten ärsykkeiden vaikutus vähenee, jolloin ihminen saa paremman yhteyden omaan sisimpäänsä ja sisäiseen viisauteensa kuin normaalissa valvetilassa.

Hypnoosi on täysin luonnollinen sisäinen tila, jossa ihmisen tietoisuus itsestä ja maailmasta säilyy eikä hän menetä kontrollia omaan käyttäytymiseensä. Hypnoosi syntyy ihmisessä itsessään, kun rentoutumisen, hiljentymisen ja keskittymisen intensiteetti kasvaa. Ohjaajana autan ihmistä saavuttamaan itselleen sopivan hypnoositilan.

 

Hypnoterapia – yhteys autenttiseen itseen ja sisäiseen tietäjään

Hypnoterapia on voimavarasuuntautunutta ja luovaa lyhytterapiaa, jossa autan asiakasta saamaan yhteyden alitajunnan luovaan osaan. Hypnoterapiassa tehdään matkaa egon ja järjen maailmasta kohti alitajuntaa ja autenttista itseä. Hypnoosi on mahdollisuus kohdata itsensä ja antaa oman syvemmän olemuksen tulla yhä enemmän esille. Hypnoosin avulla voi hakea kadonneita itsenosia takaisin ja työskennellä varjojensa kanssa. Koska hypnoosin aikana tietoisen mielen vaikutus vähenee, mieli on herkempi ja puolustusmekanismit laimeammat kuin normaalin päivätietoisuuden aikana. Hypnoosi on intensiivinen ja dialoginen mielikuvittelun tapa, jossa annetaan ääni itsessä olevalle tietäjälle – sille, joka tietää aina kaiken meistä.

Hypnoterapian tavoitteena on, että asiakas oppii luottamaan omaan sisäiseen tietoonsa ja kykyynsä ratkaista itse omat ongelmansa.Hypnoterapiassa hypnoosi ei ole vain menetelmä, vaan psykoterapia tapahtuu hypnoosissa. Unet ovat usein tärkeä osa tätä prosessia.

Hypnoterapia sopii esimerkiksi sinulle, joka

–        olet elämässäsi muutoskohdassa ja haluat tehdä valintasi sisintäsi kuunnellen

–        et uskalla luottaa sisäiseen tietoosi

–        haluat avata ja vahvistaa luovuuttasi

–        haluat selättää intuition esteenä olevat pelot

–        olet jännittynyt elämän suorittaja

–        kärsit toistuvista painajaisista

–        kärsit erilaisista jännitysoireista

–        kärsit lievästä ahdistuksesta tai lievästä masennuksesta

 

Hypnoosi on mahdollista yhdistää myös tietoisuuskirjoittaja- ja uniohjaukseen.

 

 hypnoterapia, psykoterapia, unet, uniohjaus, intuitio, kadonneet sielunosat, varjo,  kirjoittaminen, tietoisuuskirjoittaminen, unitietoisuuskirjoittaminen, laajempi tietoisuus, suora tieto, sisäinen tieto, sisäinen viisaus, sisäinen työskentely, luovuus