kirjoita-totuutesi-kansiKirjoita totuutesi!

Tietoisuuskirjoittaminen on tie omaan alkuperäiseen ja alkuvoimaiseen olemukseen.

Tietoisuuskirjoittaminen kuljettaa meitä kohti itseämme. Se on menetelmä, jossa kirjoittaja hiljentyy kuuntelemaan omaa sisintään ja intuitiivista tietoa. Se on tosiminän ja elämän ohjauksen kuuntelemista kirjoittaen.

Kirjoittamalla voi kulkea läpi hajanaisen mielen kohti tyyneyttä. Harjoittamaton mieli täyttyy toistuvista ajatuksista, turhasta puheesta ja ulkoisesta hälystä. Tietoisuuskirjoittamisessa luodaan erilaisten meditatiivisten harjoitusten avulla hiljaista sisäistä tilaa, josta käsin voi kirjoittaa omaa syvää totuutta. Tietoisuuskirjoittaminen on tie selkeään ajatteluun ja laajempaan tietoisuuteen.

Tietoisuuskirjoittaja oppii luottamaan siihen, että jokin itsessä tietää. Hän, joka tietää, on intuitiivisen syvätiedon arkkityyppi. Yhteys Häneen, joka tietää, on yhteyttä totuuteen. Tietoisuuskirjoittaminen vahvistaakin itsetuntemusta laajassa merkityksessä – sen avulla oppii kohtaamaan ja tunnistamaan sen, mitä aidosti sisimmältään on.

Tietoisuuskirjoittaja voi hyödyntää tutkimusmatkallaan myös uniaan. Unien syvin tehtävä on auttaa meitä elämään aidosta itsestämme käsin, tulemaan parhaaksi mahdolliseksi itseksemme ja käyttämään elämältä saamaamme potentiaalia. Unet näyttävät viiltävän suorasti elämämme tilan, valomme ja varjomme, pelkomme ja toiveemme. Ne sekä avaavat tosiminäämme että vahvistavat ja virittävät luovuuttamme.


unet-tiena-luovuuteenUnet tienä luovuuteen. Löydä sisäinen unitaiteilijasi.

Unet ovat suunnaton inspiraation lähde ja pitävät sisällään valtavaa potentiaalia, joka jää liian usein hyödyntämättä.

Unityöskentely on minulle unitaidetta. Se on syvää yhteyttä Taiteilijan arkkityyppiin. Luovuuden fyysinen perusta on unennäölle, haaveilulle ja taiteelliselle luomisprosessille ominainen aivojen tila. Unennäkövaihe on aivotoiminnan kannalta samankaltainen kuin luova flow-tila. Kun tietoinen mieli nukahtaa, jokin meissä luo ainutkertaisen, syvän ja moniulotteisen taideteoksen.

Unet tienä luovuuteen opastaa, miten voi oppia ohjaamaan unia ja näkemään tietoisia unia. Kuuntelemalla ylitajuntaa ja vaikuttamalla alitajuntaan voi elää sisäisyydestään käsin. Dialogi kulkee molempiin suuntiin. Unien ohjaaminen tekee unityöskentelystä kokonaisvaltaisen ja syvän henkisen prosessin, jossa ihminen työskentelee saman päämäärän hyväksi sekä valveilla että unissaan. Niin päivällä kuin yöllä. Niin yöllä kuin päivällä.

Unia ja luovuutta voi tarkastella neljästä eri näkökulmasta. Ensimmäisestä tarkastelukulmasta unet auttavat luomaan omaa elämää laajemmasta tietoisuudesta käsin. Toisessa katsotaan, että taiteellinen luomus on syntynyt jo unessa. Unennäkijä voi kiitollisena ottaa vastaan sisimpänsä luovan tuotoksen.

Kolmannen näkökulman mukaan unimaailma antaa idean luovuuteen ja itse tuotos syntyy valvetilassa. Inspiraation lähteenä voi olla unen tunnelma, maisema, jokin symboli tai unen kokonaisuus. Neljännen vaihtoehdon myötä unia pyritään ohjaamaan sellaisiksi, että ne vahvistavat luovuutta, yhteyttä laajempaan tietoisuuteen ja henkiseen voimaan. Unien ohjaaminen on voimallinen oman elämän luomisen väline. Voimme loihtia oman unimaailmamme ja ottaa askeleen kohti sitä luovaa, vahvaa ja upeaa ihmistä, joka sisimmässämme olemmekin.


uni-tuntee-sinutUni tuntee sinut. Unet voimaantumisen ja ammatillisen ohjauksen välineenä.

Uni on meissä oleva tietäjä, joka muistaa keitä me sisimmässämme olemme.

Kirjan ensimmäinen osa auttaa ymmärtämään omia unia ja käyttämään menetelmiä, joiden avulla symbolien joskus niin oudolta vaikuttava maailma alkaa avautua. Unessa on monta tasoa ja kun opettelee katsomaan unta eri näkökulmista, saa mahdollisuuden katsoa unikaleidoskoopin uskomattoman hienoja, monitasoisia kuvia. Unet vievät tunteiden, kuvien ja symbolien rikkaaseen maailmaan. Kirja opastaa, miten unien avulla voi eheytyä ja löytää yhteyden tosiminuuteen. Muutosvaiheen työskentely auttaa siirtämään unesta saadut oivallukset käytäntöön.

Kirjan jälkimmäinen osa, Ammatillinen uniohjaus, on uniohjaajan opas ja tarkoitettu ennen kaikkea teille, jotka työssänne haluatte auttaa ihmisiä oivaltamaan uniaan. Moni on antanut palautetta, että myös jälkimmäisestä osasta hyötyy kuka tahansa unennäkijä, joka haluaa paneutua syvemmin uniensa ymmärtämiseen. Kirja opastaa, miten unien kanssa työskennellään yksilöohjauksissa, ryhmissä ja työnohjauksissa.


unet-ja-arkkityypitUnet ja arkkityypit. Naisen sisäiset tiennäyttäjät.

Kun ymmärrämme uniamme ja arkkityyppejämme, ymmärrämme syvintä itseämme.

Kirja antaa välineitä ymmärtää omia uniaan ja oivaltamaan unisymboliikan feminiinistä puolta. Se kertoo myös jumalatararkkityypeistä, joihin tutustuminen on tie naisen alkuvoimaan ja itsen syvempään ymmärtämiseen. Unet ja arkkityypit ovat kanava eheytymiselle. Ne opastavat löytämään yhteyden sisäiseen viisauteen ja kulttuurissamme varjoon jäävään feminiiniseen olemuspuoleen.