Tietoisuuskirjoittaminen

Kirjoitan, jotta olen.

Tietoisuuskirjoittamin en on henkisen kasvun ja intuition harjoittamisen menetelmä. Tietoisuuskirjoittamisessa kuljemme meditaation avulla kohti hiljaista sisäistä tilaa, josta käsin asetumme kuuntelemaan intuitiotamme kirjoittaen.

Intuitiivinen tietoisuuskirjoittaminen on antautumisen taidetta – antautumista hiljaisuudelle ja syvyydelle. Se on luottamusta siihen, että jokin minussa tietää. Antautumalla pääsee vapaaksi mielen vallasta, saa yhteyden intuitioon ja noeettiseen tietoon ja voi kuulla sen, mitä elämä juuri nyt haluaa kertoa. Kirjoittaja tekee matkaa päästä sydämeen, älystä viisauteen, tekemisestä olemiseen. Hän on vastaanottaja, päästää irti halustaan hallita ja antautuu kuuntelemaan, luottamaan siihen, että kynä tietää, mitä se kirjoittaa. Irrottaessaan kontrollista kirjoittaja sallii mysteerin astua esiin.

Tietoisuuskirjoittaminen auttaa katsomaan korkeammalta ja näkemään yhteyksiä ja merkityksiä. Se auttaa myös katsomaan kohti omia varjoja ja pimentoja, ja ottamaan ne omaksi. Se herättelee luovuuttamme ja elävöittää meidät. Tietoisuuskirjoittaminen näyttää etenevän spiraalimaisena prosessina, joka luo syvän yhteyden itseen ja itsen yli. Se avaa portin olemisen tilaan. Olemisen tila on pyhä tila, jossa voi kokea tyyneyden, vapauden ja syvän levon. Olemisen tilassa olemme kaikki yhtä.

Järjestämme säännöllisesti tietoisuuskirjoittamisen ryhmiä ja harjoittamista tukevia jatkoryhmiä menetelmään jo tutustuneille. Järjestämme myös retriittejä tietoisuuskirjoittajille.

Kirjamme Kirjoita totuutesi! kertoo tietoisuuskirjoittamisesta ja sen tarjoamista aarteista.

Unitietoisuuskirjoittaminen

Tietoisuuskirjoittaja voi hyödyntää tutkimusmatkallaan myös unia, jotka ovat syviä viestejä autenttiselta itseltä. Tällöin puhumme unitietoisuuskirjoittamisesta, joka auttaa oivaltamaan unia ja käyttämään niitä luovuuden lähteenä. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä elämään aidosta itsestämme käsin, ilmaisemaan itseämme täydesti ja käyttämään elämältä saamaamme potentiaalia. Tietoisuus- ja unitietoisuuskirjoittaminen ovat menetelmiä yhteyden luomiseen kohti sekä henkilökohtaista että kollektiivista viisautta. Ne ovat keinoja ajattelun avartamiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen.

Koko elämä punoutuu uniimme. Nämä monitasoiset, jännitteiset, absurditkin jokaöiset taideteokset tarjoavat kirjoittamiselle liikkeellepanevia voimia ja luovuuden sytykkeitä. Voimme kirjoittaa uniemme innoittamina runoja, tarinoita, intuitiivista tekstiä, dialogia tosiminän kanssa – unet ja niistä kirjoittaminen ohjaavat meidät sisäisen tiedon ja uutta luovan viisauden äärelle. Unista voi ammentaa lukemattomiin luoviin suuntiin kirjoittamalla. Unista kirjoittaminen on silta sisäisestä viisaudesta luovaan ilmaisuun.

Kun päivä- ja yötietoisuutesi ovat saumattomasti yhteen punoutuneet, olet se viisas, intuitiivinen, vaistonvarainen itsesi, joka sinun on tarkoituskin olla.


unet, uniohjaus, intuitio, kirjoittaminen, tietoisuuskirjoittaminen, unitietoisuuskirjoittaminen, laajempi tietoisuus, suora tieto, sisäinen tieto, sisäinen viisaus, sisäinen työskentely, luovuus