Tietoisuuskirjoittaminen

– yhteys intuitioon ja laajempaan tietoisuuteen

Tietoisuuskirjoittaminen kutsuu ihmistä hiljentymään ja kuuntelemaan syvintä itsessään. Olemme kehittäneet tietoisuuskirjoittamisen menetelmää yhdessä Kirsi Virkkusen kanssa ja pidämme sekä iltaryhmiä että viikonloppukursseja, joiden tiedot löytyvät sivuiltamme. Ohjaamme tietoisuuskirjoittamista myös yksilöohjauksena, kumpikin tahoillamme. Myös syksyllä 2015 ilmestynyt kirjamme Kirjoita totuutesi! kertoo tietoisuuskirjoittamisesta ja sen tarjoamista aarteista.

Tietoisuuskirjoittaminen on pysähtymistä, hiljentymistä, katseen kääntämistä sisäänpäin ja kirjoittamista kohti omaa syvää totuutta. Se on intuition ja laajemman tietoisuuden kuuntelemista kirjoittaen. Se on luottamuksen rakentamista siihen, että jokin minussa tietää; tietää syvemmin ja aidommin kuin hälisevä mieleni. Tietoisuuskirjoittaminen on tie omaan alkuperäiseen ja alkuvoimaiseen olemukseen. Prosessina tietoisuuskirjoittaminen on intuition harjoittamista ja elämän ohjaukselle antautumista.

Kirjoittamalla voi kulkea läpi hajanaisen mielen kohti tyyneyttä. Harjoittamaton mieli täyttyy toistuvista ajatuksista, turhasta puheesta ja ulkoisesta hälystä. Tietoisuuskirjoittamisessa kuljemme erilaisten meditatiivisten harjoitusten avulla kohti hiljaista sisäistä tilaa, josta käsin voimme kirjoittaen kuulla intuitiotamme ja omaa syvää totuuttamme.

Me Naisten toimittaja kävi kokemassa tietoisuuskirjoittamisen. Lue juttu tästä linkistä: Me Naiset / tietoisuuskirjoittaminen

Unitietoisuuskirjoittaminen

Tietoisuuskirjoittaja voi hyödyntää tutkimusmatkallaan myös unia, jotka ovat syviä viestejä autenttiselta itseltä. Tällöin puhumme unitietoisuuskirjoittamisesta, joka auttaa oivaltamaan unia ja käyttämään niitä luovuuden lähteenä. Unen syvin tehtävä on auttaa meitä elämään aidosta itsestämme käsin, ilmaisemaan itseämme täydesti ja käyttämään elämältä saamaamme potentiaalia. Tietoisuus- ja unitietoisuuskirjoittaminen ovat menetelmiä yhteyden luomiseen kohti sekä henkilökohtaista että kollektiivista viisautta. Ne ovat keinoja ajattelun avartamiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen.

Koko elämä punoutuu uniimme. Nämä monitasoiset, jännitteiset, absurditkin jokaöiset taideteokset tarjoavat kirjoittamiselle liikkeellepanevia voimia ja luovuuden sytykkeitä. Voimme kirjoittaa uniemme innoittamina runoja, tarinoita, intuitiivista tekstiä, dialogia tosiminän kanssa – unet ja niistä kirjoittaminen ohjaavat meidät sisäisen tiedon ja uutta luovan viisauden äärelle. Unista voi ammentaa lukemattomiin luoviin suuntiin kirjoittamalla. Unista kirjoittaminen on silta sisäisestä viisaudesta luovaan ilmaisuun.

Kun päivä- ja yötietoisuutesi ovat saumattomasti yhteen punoutuneet, olet se viisas, intuitiivinen, vaistonvarainen itsesi, joka sinun on tarkoituskin olla.

Kirjoittamista voi harjoittaa sekä yksilöohjauksessa että ryhmissä. Tietoisuuskirjoittamisen ja unitietoisuuskirjoittamisen voi yhdistää myös hypnoterapiaan.


hypnoosi, hypnoterapia, psykoterapia, unet, uniohjaus, intuitio, kirjoittaminen, tietoisuuskirjoittaminen, unitietoisuuskirjoittaminen, laajempi tietoisuus, suora tieto, sisäinen tieto, sisäinen viisaus, sisäinen työskentely, luovuus