Uniohjaaja® – koulutus on uudistunut

Uniohjaaja®-koulutus on luomani ja toteuttamani rekisteröity koulutus, joka antaa pätevyyden ohjata uniryhmiä ja tehdä yksilöuniohjausta. Aloitin vuonna 2000 Suomessa ensimmäisen ammatillisen Uniryhmäohjaajakoulutuksen ja muutamaa vuotta myöhemmin Uniohjaus yksilötyössä -koulutuksen. Ensimmäinen uniryhmäohjaajakoulutus pohjautui yhdysvaltalaisen psykiatri, psykoanalyytikko Montaque Ullmanin menetelmään. Seuraavaan koulutukseen toin itselleni tärkeän meditaation osaksi unityöskentelyä. Oman kehitykseni myötä uniohjaus on laajentunut ja koulutukseen on tullut mukaan mm uutta luova muutosvaihe ja unien ohjaaminen.

Vuonna 2012 Uniohjaus yksilötyössä ja Uniryhmäohjaaja -koulutukset yhdistyivät rekisteröidyksi Uniohjaaja®-koulutukseksi. Vuosien saatossa luovat ja intuitiiviset menetelmät ovat saaneet työskentelyssäni suuremman merkityksen.  Niinpä seuraava luonnollinen askel oli vahvistaa luovuutta myös koulutuksessa ja luoda yhdessä kollegani Kirsi Virkkusen kanssa Luova Uniohjaaja® -koulutus, jonka perustana ovat luova unityöskentely, unitietoisuuskirjoittaminen ja arkkityyppityöskentely.

Meillä on Kirsin kanssa pitkä yhteinen polku ja noin kymmenen vuoden ajan olemme ohjanneet yhdessä erilaisia kursseja ja ryhmiä ja kehittäneet luovaa unityöskentelyä. Yhteistyöstä on syntynyt tietoisuus- ja unitietoisuuskirjoittamisen menetelmä ja kirja Kirjoita totuutesi! Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa.

 

Luova Uniohjaus

Uni on sisäinen tietäjämme, joka näyttää suuntaa kohti sitä, mitä sisimmässämme olemme.

Luova uniohjaus on aktiivista unennäköä, jatkuvaa dialogia uni- ja päivätietoisuuden välillä. Kun antaudumme sisäisyydelle, kiertyvät unet, intuitio ja päivän tapahtumat yhteen. Unet ohjaavat meitä ja me ohjaamme uniamme, taivutamme mieltämme syvyytemme suuntaan. Unet ohjaavat meitä, vaikka eivät ymmärryksellemme täysin avautuisikaan.

Unimaailman ja päivätodellisuuden rajavyöhyke on liukuvärjätty. Unessa siirrymme toiseen maailmaan, toiseen todellisuuteen; sinne, missä olemme totta. Uni muistaa kadonneet voimavaramme, piileskelevät vahvuutemme, todellisen luontomme. Uni näyttää meille myös tummat varjomme, se auttaa meitä hyväksymään ne ja ottamaan ne omaksi. Jollemme syö varjojamme, ne syövät meidät.

Aktiivinen unennäkö on tässä maailmassa elämistä niin, että olemme jatkuvassa kontaktissa myös siihen ”toiseen maailmaan” – maailmaan maailman takana, josta mielikuvat, näyt ja synkronismi kumpuavat ja kertovat. Unet ja päivätietoisuus eivät ole toisistaan erillisiä, ne punoutuvat toisiinsa monilla tasoilla ja ruokkivat toisiaan. Tietoiset ajatuksemme vaikuttavat syvällisesti unielämään ja unielämä vuorostaan vaikuttaa valve-elämäämme. Käyttämällä unielämän tuottamia neuvoja, ideoita, ongelmanratkaisuja, vahvistavia tunteita ja luovia luomuksia voimme rikastuttaa valve-elämäämme. Unet näyttävät meille myös kasvuhaasteemme, elämämme kompastuskivet. Vastuullinen unityöskentely kasvattaa meitä.

Aktiivinen unennäkö on elämän synkronismin kuuntelemista, tietoisena elämistä, lapsen leikkisyyden, spontaaniuden ja mielikuvituksen palauttamista osaksi omaa arkea. Aktiivinen unennäkö on asenne ja elämäntapa, pyrkimystä pois suorittavan ihmisen ahtaasta univormusta kohti leikkivän lapsen avoimuutta, läsnäoloa ja elämän äänen kuuntelemista. Aktiivinen unennäkö on heräämistä suurempaan tarinaan, se kuljettaa meidät valmiiden käsikirjoitusten tuolle puolen, poluttoman polun päähän.

 

Luova Uniohjaaja® -koulutus

Luova Uniohjaaja® -koulutus koostuu kahdesta moduulista, joista ensimmäinen on ns. omaunimoduuli ja toinen keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen.

Luova Uniohjaaja® –pätevyyden ja oikeuden nimikkeen käyttöön saa suoritettuaan molemmat moduulit hyväksytysti.

Koulutuksen ensimmäinen moduuli mahdollistaa intensiivisen henkilökohtaisen kasvuprosessin. Opit aktiivista unennäköä: ymmärtämään uniasi, ohjaamaan niitä ja viemään uniesi ohjauksen arkeen. Aktiivinen unennäkö on vastuunkantamista omasta sisäisestä kasvusta.

Meditaatio ja yhteys intuitioon ovat luovan unityöskentelyn kivijalka. Tässä ensimmäisessä moduulissa työskentelemme kokemuksellisesti yksinomaan omien unien kanssa käyttäen unitietoisuuskirjoittamista sekä luovia ja intuitiivisia menetelmiä: mm. symboleja, kuvia, mielikuvia, kuvan tekemistä ja liikettä. Ne johdattavat kohti syviä ja avaria tietoisuuden tasoja. Hyödynnämme monitaiteisuuden voimaa. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta luovista menetelmistä, kiinnostus ja halu heittäytyä riittävät. Luovia tuotoksia ei myöskään arvioida tai arvostella, niiden tehtävänä on toimia väylänä salattuun meissä.

Ensimmäiseen moduuliin on mahdollista osallistua sitoutumatta ammatilliseen koulutukseen. Jos harkitset ammatilliseen koulutukseen osallistumista, huomioithan, että ensimmäisessä moduulissa oppimiasi unityöskentelymenetelmiä ei opeteta toisessa moduulissa uudelleen.

Koulutuksen toinen moduuli keskittyy ammatilliseen uniohjaamiseen ja syvennymme siinä myös arkkityyppeihin. Arkkityypit ovat psyyken synnynnäisiä mahdollisuuksia, joihin tutustumalla voi löytää varjoon jääneitä voimiaan ja vahvistaa todellista olemustaan. Arkkityypit kuljettavat unennäkijän myös kollektiivisen tiedostumattoman, elämän syvien elementtien äärelle.

Toisen moduulin aikana harjoitellaan luovaa uniohjaamista sekä koulutusryhmässä että omien asiakkaiden kanssa ensimmäisessä moduulissa opittuja työskentelymenetelmiä hyödyntäen. Opit sekä kahdenkeskistä unityöskentelyä että luovan uniryhmän ohjaamista.  Asiakasharjoitteluihin saat ryhmätyönohjausta.

Koulutuksen aikana etsit itsellesi ominta tapaa tehdä uniohjausta. Jokainen tekee lisäksi harjoitusohjauksen koulutusryhmässä sekä oppimispäiväkirjaan pohjaavan kirjallisen lopputyön.

Molemmissa moduuleissa annetaan välitehtäviä ja kirjallisuutta luettavaksi. Vaikka keskitymme tässä moduulissa ammatilliseen uniohjaamiseen, edellytämme jokaisen harjoittavan aktiivista unennäköä koko koulutuksen ajan. Ammatillinen uniohjaaminen edellyttää elävää yhteyttä omaan unimaailmaan.

Unista, uniohjauksesta ja unitietoisuuskirjoittamisesta voit lukea lisää näistä kirjoista: 

Anne Lindholm-Kärki:

* Unet ja arkkityypit – naisen sisäiset tiennäyttäjät.

* Uni tuntee sinut. Unet voimaantumisen ja ammatillisen ohjauksen välineenä.

* Unet tienä luovuuteen. Löydä sisäinen unitaiteilijasi.

Anne Lindholm-Kärki ja Kirsi Virkkunen:

* Kirjoita totuutesi! Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa.

 

logo-transparent